DỊCH VỤ MỘT CỬA (OSS)

Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 là cầu nối giữa nhà đầu tư và chính quyền địa phương, để hỗ trợ nhà đầu tư tiến hành các thủ tục pháp lý tại giai đoạn xin cấp phép đầu tư, xây dựng và cả sau khi đi vào hoạt động sản xuất một cách đơn giản và nhanh chóng, góp phần giúp cho khách hàng trong Khu công nghiệp yên tâm tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

DỊCH VỤ MỘT CỬA (OSS)

Ưu đãi thuế

Doanh nghiệp hoạt động tại Phú Mỹ 3 SIP sẽ được ưu đãi về tỉ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT) như sau:

> 17% áp dụng trong 10 năm từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu theo Nghị định số 118/2015 / NĐ-CP & Nghị định số 218/2013 / NĐ-CP của Chính phủ

Miễn thuế 2 năm và giảm 50% thuế trong 4 năm tiếp sau khi các dự án đầu tư mới có thu nhập chịu thuế theo như Nghị định số 218/2013 / NĐ-CP của Chính phủ

Ưu đãi thuê đất

Ưu đãi thuê đất

 • Thời gian cho thuê tại PM3 SIP là 70 năm (2007-2077), dài hơn đáng kể so với thời gian thuê thông thường là 50 năm tại các khu công nghiệp khác
 • Miễn tiền thuê đất đến 20 năm kể từ ngày PM3 SIP hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động (từ 2018) (thời gian chính xác tùy theo vị trí lô đất)
Thuế nhập khẩu

Thuế nhập khẩu

 • Miễn thuế hàng hóa máy móc ngành xăng dầu – khí đốt.
 • Miễn thuế hàng hóa máy móc dùng để tạo tài sản cố định thực hiện dự án đầu tư.
 • Miễn thuế máy móc thiết bị trong nước chưa sản xuất được.

Dịch vụ một cửa hỗ trợ trước và sau đầu tư

Trước khi đầu tư

 • Giấy phép thành lập công ty (IPA, IRC, ERC).
 • Đánh giá tác động môi trường (EIA), Giấy phép xây dựng, Giấy phép PCCC
 • Visa, Giấy phép lao động cho người có quốc tịch nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 • Tuyển dụng quản lý và công nhân
 • Dịch vụ hậu cần
 • Và những công việc khác tùy theo đặc thù ngành nghề đầu tư, etc.

Sau khi đầu tư

 • Cung cấp ổn định điện / nước và vận hành hệ thống xử lý nước thải suốt 24 giờ
 • 365 ngày (Cắt điện 3 ngày để kiểm tra định kì và bảo dưỡng)
 • Thông tin mới nhất (thông báo từ chính phủ, lương nhân viên quốc gia, biện pháp chống đình công, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, etc.)
 • Gặp gỡ giao lưu, thi đấu gôn, etc.
 • Hỗ trợ hướng dẫn, tư vấn hồ sơ IRC, ERC và ĐTM hiện tại, etc