Khách hàng & Đối tác

ALSOK

Họ là công ty Nhật Bản với hơn 50 năm kinh nghiệm về dịch vụ bảo vệ.
Họ cung cấp hệ thống an ninh tại Việt Nam từ năm 2009, và chúng tôi tiếp tục phát triển kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ bảo vệ từ năm 2016. Giờ đây, họ cung cấp các giải pháp an ninh tổng thể cho khách hàng: cả thiết bị và nhân viên bảo vệ.