Khách hàng & Đối tác

CÔNG TY TNHH TÂN THUẬN ĐỨC

Công ty TNHH gia công cơ khí và thương mại Tân Thuận Đức hoạt động trong lĩnh vực đúc đồng, đúc gang, nhôm, sắt, thép, đúc gang cầu, đúc gang xám, đúc hợp kim, đúc nhôm áp lực và đúc áp lực kẽm.