Khách hàng & Đối tác

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là tập đoàn kinh tế nhà nước, được thành lập theo Quyết định số 562 / QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Bộ Năng lượng; được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ ban hành kèm theo Nghị định số 14 / CP ngày 27/01/1995 của Chính phủ. Với nhiệm vụ cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, EVN hiện có 3 tổng công ty phát điện (GENCO 1, 2, 3) và 8 công ty thủy điện/nhiệt điện thuộc lĩnh vực sản xuất điện năng, 5 tổng công ty điện lực kinh doanh điện năng đến khách hàng là Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC),Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC). 
Lĩnh vực kinh doanh chính là sản xuất, truyền tải và xuất nhập khẩu điện năng. Tập đoàn xây dựng nhà máy phát điện, hệ thống điện lưới phân phối đến các hộ dân, điều hòa điện lưới quốc gia, xuất và nhập khẩu điện năng với các nước láng giềng như Trung Quốc và Lào, đảm bảo thực hiện kế hoạch cung cấp điện theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam. Sản lượng điện sản xuất và mua ước đạt 226,4 tỷ kWh (năm 2019).