Khách hàng & Đối tác

Hiệp hội Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham)

Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam, hay còn gọi là EuroCham, là tiếng nói chính của cộng đồng doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam.

Phòng được thành lập vào năm 1998 để giúp phát triển Việt Nam thành một điểm đến đầu tư và đối tác thương mại hấp dẫn cho các doanh nghiệp châu Âu. Với gần một nghìn thành viên, chúng tôi là một trong những Phòng Thương mại nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Đại diện cho rất nhiều lĩnh vực và quy mô khác nhau, từ SME đến MNCs, EuroCham có mạng lưới kinh doanh rất mạnh ở cả Việt Nam và Châu Âu. Thông qua các thành viên của chúng tôi, hơn 150.000 người đang làm việc trực tiếp và EU là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam.

EuroCham là một tổ chức thành viên, độc lập, phi lợi nhuận của các công ty Châu Âu đang đầu tư vào Việt Nam, vì lợi ích của tất cả mọi người.