Khách hàng & Đối tác

Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA)

GBA là một trong những hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên trong cả nước, bắt đầu hoạt động từ năm 1995. Như vậy, năm 2020 đánh dấu kỷ niệm 25 năm thành lập GBA tại Việt Nam.
Trong khoảng thời gian đó, GBA đã và vẫn là trung tâm của đời sống, văn hóa và giá trị doanh nhân Đức tại Việt Nam. Nó giúp các doanh nghiệp Đức phát triển hoạt động, tư vấn về nhiều chủ đề và tạo cơ hội giao lưu kinh doanh và xã hội ở cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.