Khách hàng & Đối tác

Công ty TNHH Quốc tế Nippon Koei Việt Nam

Công ty TNHH Quốc tế Nippon Koei Việt Nam (NKV) được thành lập vào ngày 4 tháng 1 năm 2012 và là công ty con 100% vốn của Công ty TNHH Nippon Koei Nhật Bản. Trụ sở chính của NKV đặt tại Hà Nội nhằm mục đích thực hiện các dự án tại Việt Nam và một số các quốc gia phát triển.

NKV thuộc Tập đoàn Nippon Koei, được thành lập năm 1946 và là công ty tư vấn kỹ thuật độc lập đầu tiên được thành lập tại Nhật Bản. Trong hơn nửa thế kỷ, NK đã cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật; Tư vấn cơ sở hạ tầng toàn diện cho các dự án phát triển tại hơn 110 quốc gia trên toàn thế giới.

Bản thiết kế chi tiết và quản lý xây dựng Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 do NKV cung cấp.