Khách hàng & Đối tác

Công ty Cổ Phần Thương mại Thép NIPPON

Công ty Cổ phần Thương mại THÉP NIPPON đã phát triển như một công ty kinh doanh nhiều mặt hàng đặc biệt hoạt động trong bốn lĩnh vực kinh doanh: Thép, Cung cấp & Cơ sở hạ tầng Công nghiệp, Dệt may và Thực phẩm.

Với mục tiêu hỗ trợ toàn diện cho các công ty Nhật Bản hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, chúng tôi tham gia vào việc phát triển, vận hành và mua bán các khu công nghiệp cũng như kinh doanh hệ thống cấp điện, cấp nước và thoát nước. Sử dụng chuyên môn trong các hoạt động khu công nghiệp mà chúng tôi đã phát triển hơn 30 năm tại Khu công nghiệp Rojana, một trong những khu công nghiệp lớn nhất ở Thái Lan, chúng tôi cung cấp các giải pháp kinh doanh ở nước ngoài tại Thái Lan, Việt Nam và Mexico - ba quốc gia nơi các công ty Nhật Bản đặc biệt tích cực.

 Công ty Cổ phần Thương mại THÉP NIPPON là đại lý bán hàng của Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 tại Nhật Bản.