Khách hàng & Đối tác

Công ty Cổ phần cấp nước Phú Mỹ (Phu My Wasuco)

Công ty Cổ phần cấp nước Phú Mỹ được thành lập theo Quyết định số 6023/QD.UB ngày 27 tháng 8 năm 2004 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên cơ sở cổ phần hóa Xí nghiệp cấp nước Phú Mỹ, trực thuộc Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu (BWACO). Phú Mỹ Wasuco hiện có khả năng cung cấp nước sạch với tổng công suất 500,000 m3/ ngày đêm từ 2 nguồn là Hồ Đá Đen (trữ lượng 33.8 m3) và Sông Ray (trữ lượng 208 triệu m3).